Vali kéo vải dù cao cấp


Những chiếc vali kéo khiến cho chuyến đi của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Một chiếc vali kéo vải dù cao cấp thon gọn, nhẹ nhàng.  Một chiếc vali với chất liệu vải dù sẽ giúp chuyến đi của bạn thêm thoải mái.

Mã: RO19 GIÁ: 8.800.000 đ
Mã: RO16 GIÁ: 7.950.000 đ
Mã: RO097 GIÁ: 4.850.000 đ
Mã: RO22 GIÁ: 7.950.000 đ
Mã: RO091 GIÁ: 4.850.000 đ
Mã: RO24 GIÁ: 8.800.000 đ
Mã: RO17 GIÁ: 8.350.000 đ
Mã: RO20 GIÁ: 8.350.000 đ
Mã: RO23 GIÁ: 8.350.000 đ
Mã: RI112 GIÁ: 2.000.000 đ
Mã: RO090 GIÁ: 6.000.000 đ