hello

VALI QUỐC TẾ

CHÍNH SÁCH HẬU MÃI QUỐC TẾ
BẢO HÀNH 10 NĂM-VĨNH VIỄN
1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 1-2 NĂM
ĐỔI TRẢ TRONG VÒNG 3 NGÀY
BẢO HÀNH TRÊN TOÀN CẦU

MUA 1 TẶNG 1

Flash Sale duy nhất thứ 7 (30/11) vali American Explorer Kenton 699K
- Sale 50% vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave Tioga từ 29/11-1/12
-47% Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Met Blue

Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Met Blue

Mã: RI235
GIÁ: 3.190.000 đ
1.690.000 đ
-47% Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Metallic Violet

Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Metallic Violet

Mã: RI232
GIÁ: 3.190.000 đ
1.690.000 đ
-47% Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Silver

Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Silver

Mã: RI229
GIÁ: 3.190.000 đ
1.690.000 đ
-46% Vali American Explorer Kenton 6 tấc (24 inch) - Green

Vali American Explorer Kenton 6 tấc (24 inch) - Green

Mã: ACM030
GIÁ: 1.650.000 đ
899.000 đ
-46% Vali American Explorer Kenton 6 tấc (24 inch) - Pink

Vali American Explorer Kenton 6 tấc (24 inch) - Pink

Mã: ACM028
GIÁ: 1.650.000 đ
899.000 đ
-50% Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 6 tấc (24 inch) - Metallic Violet

Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 6 tấc (24 inch) - Metallic Violet

Mã: RI233
GIÁ: 3.350.000 đ
1.690.000 đ
-23% Vali Modo Electra 5 tấc (20 inch) - Silver

Vali Modo Electra 5 tấc (20 inch) - Silver

Mã: MO079
GIÁ: 2.590.000 đ
1.990.000 đ
-43% Vali Ricardo Tioga HS 5 tấc (20 inch) - Copper

Vali Ricardo Tioga HS 5 tấc (20 inch) - Copper

Mã: RI220
GIÁ: 2.990.000 đ
1.690.000 đ
-34% Vali Roncato Stellar 5 tấc (20 inch) - Blu Notte

Vali Roncato Stellar 5 tấc (20 inch) - Blu Notte

Mã: RO225
GIÁ: 3.790.000 đ
2.490.000 đ
-23% Vali Modo Electra 5 tấc (20 inch) - Red

Vali Modo Electra 5 tấc (20 inch) - Red

Mã: MO076
GIÁ: 2.590.000 đ
1.990.000 đ
-45% Vali Skyway Nimbus 3.0 5 tấc (20 inch) - Blue

Vali Skyway Nimbus 3.0 5 tấc (20 inch) - Blue

Mã: SW055
GIÁ: 1.790.000 đ
990.000 đ
-43% Vali Ricardo Tioga HS 5 tấc (20 inch) - Titanium

Vali Ricardo Tioga HS 5 tấc (20 inch) - Titanium

Mã: RI217
GIÁ: 2.990.000 đ
1.690.000 đ
-34% Vali Roncato Stellar 5 tấc (20 inch) - Antracite

Vali Roncato Stellar 5 tấc (20 inch) - Antracite

Mã: RO222
GIÁ: 3.790.000 đ
2.490.000 đ
-23% Vali Modo Electra 5 tấc (20 inch) - Blue

Vali Modo Electra 5 tấc (20 inch) - Blue

Mã: MO073
GIÁ: 2.590.000 đ
1.990.000 đ
-43% Vali Ricardo Tioga HS 5 tấc (20 inch) - Black

Vali Ricardo Tioga HS 5 tấc (20 inch) - Black

Mã: RI214
GIÁ: 2.990.000 đ
1.690.000 đ
-34% Vali Roncato Stellar 5 tấc (20 inch) - Verde SC

Vali Roncato Stellar 5 tấc (20 inch) - Verde SC

Mã: RO219
GIÁ: 3.790.000 đ
2.490.000 đ
-23% Vali Modo Electra 5 tấc (20 inch) - Black

Vali Modo Electra 5 tấc (20 inch) - Black

Mã: MO070
GIÁ: 2.590.000 đ
1.990.000 đ
-34% Vali Roncato Stellar 5 tấc (20 inch) - Sabbia

Vali Roncato Stellar 5 tấc (20 inch) - Sabbia

Mã: RO216
GIÁ: 3.790.000 đ
2.490.000 đ
-48% Vali Ricardo Tioga HS 6 tấc (25 inch) - Copper

Vali Ricardo Tioga HS 6 tấc (25 inch) - Copper

Mã: RI221
GIÁ: 3.250.000 đ
1.690.000 đ
-41% Vali Roncato Stellar 6 tấc (26 inch) - Rosso SC

Vali Roncato Stellar 6 tấc (26 inch) - Rosso SC

Mã: RO229
GIÁ: 4.190.000 đ
2.490.000 đ
-29% Vali Modo Electra 6 tấc (26 inch) - Silver

Vali Modo Electra 6 tấc (26 inch) - Silver

Mã: MO080
GIÁ: 2.790.000 đ
1.990.000 đ
-45% Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Antracite

Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Antracite

Mã: RO214
GIÁ: 4.550.000 đ
2.490.000 đ
-48% Vali Ricardo Tioga HS 6 tấc (25 inch) - Titanium

Vali Ricardo Tioga HS 6 tấc (25 inch) - Titanium

Mã: RI218
GIÁ: 3.250.000 đ
1.690.000 đ
-41% Vali Roncato Stellar 6 tấc (26 inch) - Blu Notte

Vali Roncato Stellar 6 tấc (26 inch) - Blu Notte

Mã: RO226
GIÁ: 4.190.000 đ
2.490.000 đ
-29% Vali Modo Electra 6 tấc (26 inch) - Red

Vali Modo Electra 6 tấc (26 inch) - Red

Mã: MO077
GIÁ: 2.790.000 đ
1.990.000 đ
-45% Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Rosso

Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Rosso

Mã: RO211
GIÁ: 4.550.000 đ
2.490.000 đ
-48% Vali Ricardo Tioga HS 6 tấc (25 inch) - Black

Vali Ricardo Tioga HS 6 tấc (25 inch) - Black

Mã: RI215
GIÁ: 3.250.000 đ
1.690.000 đ
-41% Vali Roncato Stellar 6 tấc (26 inch) - Antracite

Vali Roncato Stellar 6 tấc (26 inch) - Antracite

Mã: RO223
GIÁ: 4.190.000 đ
2.490.000 đ
-29% Vali Modo Electra 6 tấc (26 inch) - Blue

Vali Modo Electra 6 tấc (26 inch) - Blue

Mã: MO074
GIÁ: 2.790.000 đ
1.990.000 đ
-45% Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Blue

Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Blue

Mã: RO208
GIÁ: 4.550.000 đ
2.490.000 đ
-48% Vali Ricardo Tioga HS 6 tấc (25 inch) - Orange

Vali Ricardo Tioga HS 6 tấc (25 inch) - Orange

Mã: RI212
GIÁ: 3.250.000 đ
1.690.000 đ
-29% Vali Modo Electra 6 tấc (26 inch) - Black

Vali Modo Electra 6 tấc (26 inch) - Black

Mã: MO071
GIÁ: 2.790.000 đ
1.990.000 đ
-41% Vali Roncato Stellar 6 tấc (26 inch) - Sabbia

Vali Roncato Stellar 6 tấc (26 inch) - Sabbia

Mã: RO217
GIÁ: 4.190.000 đ
2.490.000 đ
-45% Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Nero

Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Nero

Mã: RO205
GIÁ: 4.550.000 đ
2.490.000 đ
-48% Vali Roncato Stellar 7 tấc (30 inch) - Rosso SC

Vali Roncato Stellar 7 tấc (30 inch) - Rosso SC

Mã: RO230
GIÁ: 4.790.000 đ
2.490.000 đ

Vali Modo Electra 7 tấc (30 inch) - Silver

Mã: MO081
3.290.000 đ
-49% Vali Roncato Speed 7 tấc (30 inch) - Antracite

Vali Roncato Speed 7 tấc (30 inch) - Antracite

Mã: RO215
GIÁ: 4.890.000 đ
2.490.000 đ
-48% Vali Roncato Stellar 7 tấc (30 inch) - Blu Notte

Vali Roncato Stellar 7 tấc (30 inch) - Blu Notte

Mã: RO227
GIÁ: 4.790.000 đ
2.490.000 đ
-49% Vali Roncato Speed 7 tấc (30 inch) - Rosso

Vali Roncato Speed 7 tấc (30 inch) - Rosso

Mã: RO212
GIÁ: 4.890.000 đ
2.490.000 đ
-48% Vali Roncato Stellar 7 tấc (30 inch) - Antracite

Vali Roncato Stellar 7 tấc (30 inch) - Antracite

Mã: RO224
GIÁ: 4.790.000 đ
2.490.000 đ

Vali Modo Electra 7 tấc (30 inch) - Blue

Mã: MO075
3.290.000 đ
-48% Vali Roncato Stellar 7 tấc (30 inch) - Verde SC

Vali Roncato Stellar 7 tấc (30 inch) - Verde SC

Mã: RO221
GIÁ: 4.790.000 đ
2.490.000 đ

Vali Modo Electra 7 tấc (30 inch) - Black

Mã: MO072
3.290.000 đ
-49% Vali Roncato Speed 7 tấc (30 inch) - Nero

Vali Roncato Speed 7 tấc (30 inch) - Nero

Mã: RO206
GIÁ: 4.890.000 đ
2.490.000 đ
-48% Vali Roncato Stellar 7 tấc (30 inch) - Sabbia

Vali Roncato Stellar 7 tấc (30 inch) - Sabbia

Mã: RO218
GIÁ: 4.790.000 đ
2.490.000 đ
-48% Vali Ricardo Tioga HS 6 tấc (25 inch) - Navy

Vali Ricardo Tioga HS 6 tấc (25 inch) - Navy

Mã: RI224
GIÁ: 3.250.000 đ
1.690.000 đ
-43% Vali Ricardo Tioga HS 5 tấc (20 inch) - Navy

Vali Ricardo Tioga HS 5 tấc (20 inch) - Navy

Mã: RI223
GIÁ: 2.990.000 đ
1.690.000 đ
messenger-icon