Giá 3.999.000 đ
9.430.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Metallic Violet
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 6 tấc (24 inch) - Silver
 • 1500k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 3.999.000 đ
9.430.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Silver
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 6 tấc (24 inch) - Silver
 • 1500k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 3.999.000 đ
9.430.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Metallic Violet
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 6 tấc (24 inch) - Metallic Violet
 • 1500k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 3.999.000 đ
9.430.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Met Blue
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 6 tấc (24 inch) - Metallic Violet
 • 1500k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 3.999.000 đ
9.430.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Silver
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 6 tấc (24 inch) - Met Blue
 • 1500k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 3.999.000 đ
9.430.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 5 tấc (20 inch) - Met Blue
 • 1 Vali Ricardo Santa Cruz 7.0 Wave 6 tấc (24 inch) - Met Blue
 • 1500k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
11.500.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Roncato Miami 5 tấc (20 inch) - Rosso
 • 1 Vali Modo Rocket 6 tấc (25 inch) - Anthracite
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
11.550.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Roncato Miami 5 tấc (20 inch) - Nero
 • 1 Vali Ricardo Cupertino 6 tấc (25 inch) - Black
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
10.200.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Modo Rocket 5 tấc (20 inch) - Anthracite
 • 1 Vali Modo Rocket 6 tấc (25 inch) - Yellow
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
10.200.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Modo Rocket 5 tấc (20 inch) - Yellow
 • 1 Vali Modo Rocket 6 tấc (25 inch) - Yellow
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
10.400.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Ocean Drive 5 tấc (20 inch) - Đen
 • 1 Vali Ricardo Cupertino 6 tấc (25 inch) - Winter Blue
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
10.400.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Ocean Drive 5 tấc (20 inch) - Đen
 • 1 Vali Ricardo Cupertino 6 tấc (25 inch) - Black
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
10.350.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Ocean Drive 5 tấc (20 inch) - Đen
 • 1 Vali Modo Rocket 6 tấc (25 inch) - Anthracite
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
10.600.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Ocean Drive 5 tấc (20 inch) - Đen
 • 1 Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Blue
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
11.150.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Ocean Drive 5 tấc (20 inch) - Đen
 • 1 Vali Roncato Sidetrack 6 tấc (24 inch) - Ecru
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
10.600.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Ricardo Ocean Drive 5 tấc (20 inch) - Đen
 • 1 Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Rosso
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
11.750.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Roncato Miami 5 tấc (20 inch) - Rosso
 • 1 Vali Roncato Speed 6 tấc (25 inch) - Rosso
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 5.999.000 đ
12.700.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Roncato Miami 5 tấc (20 inch) - Rosso
 • 1 Vali Roncato Miami 6 tấc (24 inch) - Rosso
 • 2000k phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 2.999.000 đ
7.060.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Skyway Nimbus 3.0 5 tấc (20 inch) - Ocean Blue
 • 1 Vali Skyway Oasis Hardside 2.0 6 tấc (24 inch) - Navy
 • 1 triệu phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 2.999.000 đ
6.700.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Skyway Oasis Hardside 2.0 5 tấc - Xanh họa tiết (20 inch)
 • 1 Vali Skyway Lakedale 6 tấc (25 inch) - Denim Blue
 • 1 triệu phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 2.999.000 đ
7.060.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Skyway Nimbus 3.0 5 tấc (20 inch) - Ocean Blue
 • 1 Vali Skyway Oasis Hardside 2.0 6 tấc (24 inch) - Xanh họa tiết
 • 1 triệu phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 2.999.000 đ
7.040.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Skyway Nimbus 3.0 5 tấc (20 inch) - Ocean Blue
 • 1 Vali Skyway Lakedale 6 tấc (25 inch) - Charcoal
 • 1 triệu phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 2.999.000 đ
7.040.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Skyway Nimbus 3.0 5 tấc (20 inch) - Silver
 • 1 Vali Skyway Lakedale 6 tấc (25 inch) - Charcoal
 • 1 triệu phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 2.999.000 đ
6.340.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Skyway Nimbus 3.0 5 tấc (20 inch) - Silver
 • 1 Vali Skyway Oasis Hardside 2.0 7 tấc (28 inch) - Xámt
 • 1 triệu phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 2.999.000 đ
7.000.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Skyway Oasis Hardside 2.0 5 tấc - Xanh họa tiết (20 inch)
 • 1 Vali Skyway Oasis Hardside 2.0 7 tấc (28 inch) - Tím
 • 1 triệu phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 2.999.000 đ
7.060.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Skyway Nimbus 3.0 5 tấc (20 inch) - Ocean Blue
 • 1 Vali Skyway Oasis Hardside 2.0 6 tấc (24 inch) - Navy
 • 1 triệu phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 2.999.000 đ
7.060.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Skyway Nimbus 3.0 5 tấc (20 inch) - Silver
 • 1 Vali Skyway Oasis Hardside 2.0 6 tấc (24 inch) - Xanh họa tiết
 • 1 triệu phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Giá 2.999.000 đ
7.060.000 đ
 • COMBO BAO GỒM:
 • 1 Vali Skyway Nimbus 3.0 5 tấc (20 inch) - Blue
 • 1 Vali Skyway Oasis Hardside 2.0 6 tấc (24 inch) - Xanh họa tiết
 • 1 triệu phụ kiện bất kỳ
 • 1 Lì xì may mắn từ 100k-1000k
Hotline miễn phí: 1800 8050
Email hỗ trợ khách hàng: support@kosshop.vn

Showrooms Hà Nội

Hà Nội: 6B Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội (ngay gốc ngã 6 Trần Hưng Đạo)

Hà Nội: 140 Láng Đống Đa Hà Nội (gần ngã tư sở)

SHOWROOMS TP. HCM

HCM: 156 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Q.1 (gần góc Nguyễn Đình Chiểu và Hai Bà Trưng)

HCM: 408 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q.3 (ngay góc Nguyễn Thị Minh Khai và Tôn Thất Tùng)

HCM: 180 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Q.5 (ngay Vòng xoay Hải Thượng Lãn Ông)

HCM: 322 Trường Chinh P13 Tân Bình (khúc giữa Trương Công Định và Nguyễn Hồng Đào)

HCM: 89 Quang Trung P10 Gò Vấp (khúc gần ngã năm chuồng chó)

Biên Hòa: 260C Phạm Văn Thuận Thống Nhất Biên Hòa (đối diện tòa án)

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đối tác uy tín của KOS Shop
messenger-icon