Vali kéo thời trang


Ngày nay, một chiếc vali không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ chứa đựng đồ đạc mà còn góp phần làm nên phong cách của người sử dụng. Một chuyến du lịch sẽ trở nên thú vị rất nhiều nếu bên cạnh bạn là một chiếc vali kéo thời trang. Hãy tưởng tượng xem bạn sẽ có biết bao bức ảnh đẹp bên cạnh chiếc vali đẹp của mình.

Mã: SW001 GIÁ: 1.500.000 đ
Mã: SW002 GIÁ: 1.500.000 đ
Mã: SW017 GIÁ: 1.700.000 đ
Mã: SW009 GIÁ: 1.790.000 đ
Mã: RI051 GIÁ: 2.437.500 đ
Mã: SW012 GIÁ: 1.500.000 đ
Mã: SW006 GIÁ: 1.790.000 đ
Mã: SW016 GIÁ: 1.900.000 đ
Mã: RO088 GIÁ: 5.250.000 đ
Mã: SW015 GIÁ: 1.700.000 đ