Vali kéo vải dù cao cấp


Những chiếc vali kéo khiến cho chuyến đi của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Một chiếc vali kéo vải dù cao cấp thon gọn, nhẹ nhàng.  Một chiếc vali với chất liệu vải dù sẽ giúp chuyến đi của bạn thêm thoải mái.

Mã: RI102 GIÁ: 3.780.000 đ
Mã: RO086 GIÁ: 5.250.000 đ
Mã: RI103 GIÁ: 3.530.000 đ
Mã: RO100 GIÁ: 5.100.000 đ
Mã: RO091 GIÁ: 5.100.000 đ
Mã: RO23 GIÁ: 8.800.000 đ
Mã: RO22 GIÁ: 8.000.000 đ
Mã: RO19 GIÁ: 9.250.000 đ
Mã: RO090 GIÁ: 6.300.000 đ
Mã: RO18 GIÁ: 9.250.000 đ
Mã: RO082 GIÁ: 5.800.000 đ