Vali kéo vải dù cao cấp


Những chiếc vali kéo khiến cho chuyến đi của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Một chiếc vali kéo vải dù cao cấp thon gọn, nhẹ nhàng.  Một chiếc vali với chất liệu vải dù sẽ giúp chuyến đi của bạn thêm thoải mái.

Mã: SW004 GIÁ: 2.140.000 đ
Mã: SW011 GIÁ: 2.510.000 đ
Mã: SW010 GIÁ: 2.140.000 đ
Mã: RO65 GIÁ: 5.300.000 đ
Mã: RO086 GIÁ: 5.000.000 đ
Mã: RO21 GIÁ: 7.950.000 đ
Mã: SW007 GIÁ: 2.140.000 đ
Mã: RO87 GIÁ: 5.000.000 đ
Mã: RO100 GIÁ: 4.850.000 đ
Mã: SW008 GIÁ: 2.510.000 đ
Mã: RO097 GIÁ: 4.850.000 đ