Vali kéo vải dù cao cấp


Những chiếc vali kéo khiến cho chuyến đi của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Một chiếc vali kéo vải dù cao cấp thon gọn, nhẹ nhàng.  Một chiếc vali với chất liệu vải dù sẽ giúp chuyến đi của bạn thêm thoải mái.

Mã: RO089 GIÁ: 5.800.000 đ
Mã: RO085 GIÁ: 6.300.000 đ
Mã: RO081 GIÁ: 6.300.000 đ
Mã: RO28 GIÁ: 6.600.000 đ
Mã: RO29 GIÁ: 6.150.000 đ
Mã: RO10 GIÁ: 5.100.000 đ
Mã: RO101 GIÁ: 5.670.000 đ
Mã: RO093 GIÁ: 6.050.000 đ
Mã: RO04 GIÁ: 6.050.000 đ
Mã: RO096 GIÁ: 6.050.000 đ
Mã: RO11 GIÁ: 5.670.000 đ